Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Stanisław Pawlak do Sejmu!

dodano 2015-09-23 14:15 w kategorii: Informacje

Stanisław Pawlak. Lat 63, mieszkaniec Lubrańca. Wykształcenie wyższe : mgr inż. mechanizacji rolnictwa. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu i podyplomowe studia Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Wieloletni naczelnik i burmistrz gminy i miasta Lubraniec. Radny Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przewodniczący sejmikowego klubu radnych SLD. Poseł na Sejm RP dwóch kadencji 1993 – 2001. W latach 2003 – 2006 Prezes i Dyrektor Cukrowni w Kruszwicy i Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu. W latach 2008 – 2015 Członek Zarządu – Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we Włocławku. Posiada uprawnienia do egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy. Uprawniony do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada bogate doświadczenie w pracy społecznej, parlamentarnej, samorządowej i zawodowej. Zaangażowany w sprawy wsi i rolnictwa. Członek zarządu Aeroklubu Włocławskiego. Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Otrzymaną propozycję kandydowania do Sejmu RP traktuję jako wyróżnienie mojej osoby i uznanie skuteczności dotychczasowego działania. Posiadam doświadczenie z pracy zawodowej i poselskiej, ugruntowanie wieloletnia pracą w samorządzie Gminy Lubraniec i Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, które chcę wykorzystać w pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców. Pracuję wśród ludzi, jestem znany z efektów mojej pracy. Jako przyszły poseł na Sejm RP będę wspierał działania przynoszące Polsce i naszemu województwu jak największe środki finansowe, zapewniając zrównoważony rozwój regionu. W polu mojego widzenia są przede wszystkim sprawy gospodarki, w tym wsi i rolnictwa, które nie mają partyjnych barw. Priorytetowe zadania to: • przeciwdziałanie bezrobociu, tworzenie nowych miejsc pracy, • budowa drugiego stopnia na Wiśle poniżej Włocławka, • budowa dróg i obwodnic miast, • działania w zakresie gospodarki wodnej poprzez budowę dużej i małej retencji. Realizację w/w celów chcę prowadzić w ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego dla rozwoju regionu włocławskiego.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.