Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

propozycje do budżetu Włocławka na 2016

dodano 2015-09-30 14:39 w kategorii: Informacje

Na podstawie Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r „w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej”, w imieniu Klubu Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej Rady Miasta Włocławek zwracam się z prośbą o uwzględnienie następujących wniosków do budżetu miasta Włocławek na rok 2016:

• Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową,

• Połączenie ul Toruńskiej z ul. Promienną wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem z istniejącymi torami kolejowymi, w ramach projektu budowy trasy średnicowej od Al. Królowej Jadwigi do ul. Toruńskiej,

• Połączenie Al. Królowej Jadwigi z ul. Kaliską w ramach projektu budowy trasy średnicowej od Al. Królowej Jadwigi do ul. Toruńskiej,

• Kompleksowe uzbrojenie terenów „Papieżka” w ramach kontynuacji programu stwarzania we Włocławku warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Uruchomienie drugiej Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego przy ul. Papieżka na obszarze około 10 ha i włączenie ich do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczynić się może do powstania około 300 nowych miejsc pracy,

• Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej zabytkowego Parku im. Henryka Sienkiewicza we Włocławku wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Zgłowiączki i przejścia pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Zgłowiączki pod ul. Wyszyńskiego.

• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Międzyosiedlowym Basenie Miejskim przy ul. Szpitalnej poprzez budowę kompleksu basenów letnich, w skład którego wejdą 4 baseny: - 6 x 12 x 0.60 m z przeznaczeniem dla dzieci - 12 x 25 x 1.20 m z przeznaczeniem dla dorosłych z kompletnym wyposażeniem - 12 x 25 x 1.20 m - z przeznaczeniem dla dorosłych z kompletnym wyposażeniem - 12 x 25 x 1.50 m - z przeznaczeniem dla dorosłych z kompletnym wyposażeniem Wartość zadania wynosić będzie 2 mln. złotych i obejmuje koszty dostawy i montażu czterech basenów o charakterze rekreacyjno-sportowym z kompletnym wyposażeniem, prac projektowych, budowy przyłącza energetycznego, budowy ogrodzenia wokół kąpieliska oraz pawilonów przebieralni i sanitariatów, chodników, plaży i przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

• Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na Stadionie Przylesie os. Zazamcze. W ramach zadania planowana jest realizacja następujących elementów: - bieżnia okrężna min. 4 torowa o długości 400m; - bieżnia prosta – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej o długości 130m (110m plus wybiegi); - skocznia do skoku wzwyż (zalecane usytuowanie w zakolu bieżni); - rzutnia do pchnięcia kulą; - skocznia do skoku w dal i trójskoku; - wyposażenie lekkoatletyczne6. - boisko/a wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami - skocznia do skoku o tyczce; - rzutnia do rzutu dyskiem/młotem – w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej; - rzutnia do rzutu oszczepem – w przypadku płyty boiska z trawy naturalnej; - obiekty zaplecza: szatniowo-sanitarne, pomieszczenie trenerów, magazyn sprzętu sportowego; pokój dla sekretariatu zawodów oraz pomieszczenie odnowy biologicznej; - oświetlenie, ogrodzenie, piesze ciągi komunikacyjne, podstawowe zagospodarowanie terenu. Wartość zadania szacowana jest na ok. 1 mln. złotych. Zadanie może być współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej • Przebudowa budynków oświatowych przy ul. Leśniej na potrzeby Szkoły Sportowej,

• Budowa skweru rekreacyjnego przy ul. Planty we Włocławku – 200 tys. złotych. W ramach zadania planuje się m.in. budowę: górki saneczkowej, alejek żwirowych, małej architektury wraz z oświetleniem, • Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych – 2 mln. zł – zakłada się budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Wienieckiej, Budowlanych, Promiennej, Wiejskiej, Zbiegniewskiej, Płockiej oraz Al. Kazimierza Wielkiego,

• Przebudowa dworca PKP/PKS • Program utwardzenia dróg gruntowych – 1,5 mln. zł,

• Przebudowa dróg (gminnych) – 3 mln. zł, • Przebudowa dróg (powiatowych) – 3 mln. zł,

• Budowa budynków mieszkaniowych – 6 mln. zł., • Zakup i montaż wiat przystankowych – 100 tys. zł.

• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Integracyjnych – 200 tys. zł.

• Przebudowa budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej – 300 tys. zł,

• Budowa parkingu przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku – 200 tys. zł.,

• Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku, ul. Ogniowa 2 – 10 mln. zł.

• Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu miejskiego – 500 tys. zł.

• Przebudowa skrzyżowania ulic Hutnicza – Budowlanych – budowa ronda – 3 mln. zł.

• Rada Seniora – środki na działalność statutową 10 tys. zł.

 

Krzysztof Kukucki

Przewodniczący KR SLD RM WłocławekKomentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.