Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Czarne chmury nad szpitalem

Data dodania: 2013-09-05 05:57

Nowy Dyrektor z Bydgoszczy nie radzi sobie z włocławskim szpitalem. Placówka ma 30 mln zł długu, brakuje planu finansowego i pomysłu na ratowanie lecznicy.
 
Decyzją Władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od 4 kwietnia 2013 r. zaczął funkcjonować Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku. Powstał on w wyniku połączenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ze Szpitalem Wojewódzkim we Włocławku. Od grudnia 2012 r. do dnia połączenia pełnomocnikiem tworzenia nowej jednostki wojewódzkiej służby zdrowia we Włocławku był Krzysztof Malatyński z Bydgoszczy i on został też pierwszym dyrektorem nowego szpitala. Wizja szpitala we Włocławku przedstawiana przez nowego dyrektora z Bydgoszczy była „rewolucyjna” i sprowadzała się do podstawowej tezy, iż należy zwiększyć przychody szpitala poprzez zawarcie nowych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, nawet o 50%. Pozwoliłoby to zapewnić rentowność.
 
Obietnice bez pokrycia
 
Rzeczywistość okazała się jednak inna, gdyż oprócz krytyki poprzedniego dyrektora, żadne nowe pomysły dotychczas się nie zmaterializowały. Działać należy szybko, szczególnie wobec wyniku finansowego z roku 2012, gdzie strata przekroczyła 10 mln złotych, a ogólne zadłużenie szpitala 30 mln zł. Do tej pory nie opracowano i nie przedstawiono Radzie Społecznej Szpitala planu finansowego na rok bieżący. Nie realizuje się zadań inwestycyjnych szpitala, zarówno w roku poprzednim jak i bieżącym, a spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne już drugi rok nie może oddać do użytku nowo wybudowanego pawilonu, w którym funkcjonować miały 3 oddziały szpitalne. Umożliwiłoby to prowadzenie remontu i rozbudowy dotychczasowych budynków szpitala, a także dałoby możliwość uruchomienia oczekiwanej kardiochirurgii. Niestety, do tej pory nie funkcjonuje również lądowisko dla helikopterów na dachu nowo wybudowanego budynku. Program rozbudowy szpitala, który miał być realizowany w roku 2012 i 2013 jest zmieniany, a obecny dyrektor nie wie, kiedy będzie oddany pawilon i kiedy ruszy program przebudowy szpitala. A więc na obecną chwilę dyrektor Krzysztof Malatyński jako przedstawiciel zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wykonuje zadań, które winny być realizowane dla poprawy trudnej sytuacji szpitala, którą przecież sam tak zdefiniował na posiedzeniu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 kwietnia 2013 r.
 
Będą zwolnienia?
 
W ostatnim czasie dyrektor grozi załodze, że będzie zmuszony obniżyć lekarzom i pielęgniarkom wynagrodzenia i redukować zatrudnienie. Ta zapowiedź niepokoi nas wszystkich, czyli mieszkańców regionu włocławskiego, pacjentów i cały personel, gdyż zapowiada  obniżenie jakości i ilości usług medycznych, co może wynikać z fiaska rozmów nowego dyrektora z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mieszkańcy Włocławka i okolic, potencjalni pacjenci Szpitala we Włocławku, odczuwają niepokój z tytułu zmniejszającego się bezpieczeństwa zdrowotnego, co jest efektem braku pozytywnych działań na rzecz rozwoju placówki, szczególnie w roku pięćdziesięciolecia jej funkcjonowania.

Komentarze