Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krajowy Sąd Partyjny SLD

Krajowy Sąd Partyjny 

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ul. Złota 9
00-019 Warszawa
tel.: 022 621 03 41
e-mail: sld@sld.org.pl z dopiskiem: Krajowy Sąd Partyjny.